Welcome

Cart  

ไม่มีสินค้า

รวม 0.00 บาท

Check out

ผู้ผลิต

ลูกบิดเตาไฟฟ้า E.G.O.

200.00 บาท tax incl.

313EGCCKNOB

* เป็นอุปกรณ์อะไหล่ของเตาไฟฟ้าทรงสูง

* สามารถใช้กับเตาไฟฟ้าทรงสูงได้ทั้ง 1500W และ 2000W