Welcome

Cart  

ไม่มีสินค้า

รวม 0.00 บาท

Check out

ผู้ผลิต

payment

การชำระเงินเพื่อซื้อสินค้ากับ หจก.ศิลป์ไทยการไฟฟ้า อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ท่านสามารถเลือกชำระผ่านทางธนาคารที่ท่านสะดวก โดยเราได้จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้

 

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี หจก.ศิลป์ไทยการไฟฟ้า อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

สำนักงานใหญ่ (บัญชีกระแสรายวัน)

เลขที่บัญชี 101-3-05453-9


 


 

แจ้งชำระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคาร กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน

101-3-21948-8

นายสงวน วรสาธิต