Welcome

Cart  

ไม่มีสินค้า

รวม 0.00 บาท

Check out

ผู้ผลิต

สวิทช์เตาไฟฟ้า E.G.O.

770.00 บาท tax incl.

312EGCCSWIT

ส่วนลดพิเศษ
2 ชิ้นขึ้นไป

731.50 บาท


770.00 บาท tax incl. (-5%)

* เป็นอุปกรณ์อะไหล่ของเตาไฟฟ้าทรงสูง

* สามารถใช้กับเตาไฟฟ้าทรงสูงได้ทั้ง 1500W และ 2000W